Velkommen til Knoph Genealogy!

Welcome to Knoph Genealogy!


Dette er et nettsted for slektene Knoph og Knoff.

På dette nettstedet kan man få oversikt over slektene.

Det skrives slektsbøker om Knoph'ene/Knoff'ene.

For å få det til, trenger man slektsopplysninger fra etterkommere.

Fint om flest mulig kan ta kontakt og fortelle om sin slektsgren.


This is a website for the families Knoph and Knoff.

At this website you can get an overview about the families.

Books about the families of Knoph/Knoff will be written.

Information from family members are needed.

Please contact and give som information about your part of the family.


post@knophgenealogy.com 

(c) Knoph Genealogy 2020